زمین یا باغ

فروش زمین واقع در خیابان آهن فروشان امیرکلا

۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومانکدملک : 2036

کارافه ی

صنعتی

۷۵ متر

امیرکلا - خیابان آهن فروشان

۲۲ دی ۱۳۹۹

کاربری صنعتی باشد

مناسب برای کارگاه , انبار, تولیدی و…

مناسب برای سرمایه گذاری

فاصله با خیابان اصلی ۵۰ متر

متراژ ۸۷ متری, متری ۱۰ میلیون تومان

متراژ ۸۳ متری , متری ۱۰ میلیون تومان

متراژ ۷۵ متری , متری ۱۰ میلیون تومان

متراژ ۲۶۰ متری , متری ۸ میلیون تومان

متراژ ۳۷۰ متری , متری ۸ میلیون تومان