زمین یا باغ

فروش زمین ۱۶۵ متری واقع در کمربندی غربی – بابل

۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومانکدملک : 1897

ملک

مسکونی

۱۶۵ متر

بابل - کمربندی غربی

۲۹ آذر ۱۳۹۹

کوچه ۸ متری

۲ بر