زمین یا باغ

فروش زمین ۲۳۰۰ متری واقع در جاده آمل

۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومانکدملک : 2046

ملک

تجاری

۲۳۰۰ متر

جاده آمل

۲۵ دی ۱۳۹۹