زمین یا باغ

فروش زمین ۳۸۰ متری واقع در گلستان ۵ – بابل

۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومانکدملک : 1931

عیان

مسکونی

۳۸۰ متر

بابل - کمربندی شرقی - گلستان 5

۳۰ آذر ۱۳۹۹

۲کله

۲ تا ۸ متر بر دارد