زمین یا باغ

فروش زمین ۴۵۰ متری واقع در کیاکلا – بابل

۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومانکدملک : 1991

کارافه ی

باغ

۴۵۰ متر

بابل - کیاکلا - سلیمان کلا

۱۵ دی ۱۳۹۹

۱۵۰ متر فاصله با خیابان اصلی

۲۰ متر بر دارد

دارای درختان سیاه ریشه

دارای آب شهری و برق

چسبیده به بافت

قیمت جای تخفیف دارد