زمین یا باغ

فروش زمین ۷۷۶۰ متری واقع در جاده آمل

۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومانکدملک : 1935

کارافه ی

کشاورزی

۷۷۶۰ متر

جاده جدید آمل - امین آباد

۰۲ دی ۱۳۹۹